Sevgili ombdusmanımız, baş müzakerecimiz, bir kayboldu pir kayboldu.. Sesini duyana aşkolsun!