Elbette polis robot değil.. Ama belli ki eğitim yetersiz!.. Olayları kişiselleştiriyor.. Hareketi kendisine yapılmış sayıyor.. Halbuki “hareket topa” demeli..Fakat “iktidar” o kadar güçlü bir ışıktır ki, kendi rengini etrafına hale hale yansıtır. En yakınındakini kendine en çok benzetir. Sorunun çözümü Vali’den de değil, içişleri bakanından geçer.. Olay budur..