Egitim şurası toplandı toplanmasına ya, bütçeden eğitime ayrılan pay bu düzeyde kaldıktan kelli konuşarak neyi çözecekler merak ederim…