Dimyat’a bulgura giderken evdeki piriçten olmak… VATAN 26.02.2008