Muhaliflerinin "köpeklerini yataklarına almalarına" kadar en şüfeka ayrıntılara hakim olan muhterem, kulağı dibinde bangır bangır çalınan ‘Dosya davullarını’ nedense duyamıyor.. Tam buraya Kılıçdaroğlu’nun veciz sözünü alarak noktalayalım!. "..Kulakları vardır, duymazlar.."