Bu son model taht-ı revan kim için icad edilmis ola acep?..