Irak sözde, “demokrasi” için basıldı ve baskıncının kanıyla da büyüyen bir kan girdabına döndü. Baskın basanındır. 4 bin Amerikan askerinin yaşamını kaybettiği gerçeğini düşünürsek varın basılanın halini siz düşünün.