25.02.2008- Vatan:
Demedi demeyin!.. Bize ilkokullarda, yerli malı haftalarında, dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olarak öğretilen bu güzelim memleket, bu hedefsiz, amaçsız, günü kurtarma derdindeki mirasyedi politikalarla, pek yakında değil ‘Eti, sütü’ ineklere yedireceği samanı bile dışarıdan ithal edecek.. karı maliyetini karşılamadığı için Koskoca Çarşamba Ovasında birkaç sera çadırı haricinde ekin eken kalmadı..  “Perşembenin gelişi Çarşamba’dan belli!..”