İç ve dış siyasette gerginligin had safhaya geldigi bir sırada önce Dick Cheney geldi.. “na kalsa gelmezdim ama Bush ugramamı istedi gibisinden biseyler söyledi. Asım amac Afganistan için “muharrip asker” talebiydi. Büyükanıt, muharriplerim bana lazım veremem diye peşin bir açıklama yapınca Cheney bu istegi dile getirmedi.. Ardından güzellik yarismasina jüri üyesi “günlük kazancının 1 milyon dolar oldugunu söyleyerek, kırıta kırıta Paris Hilton avdet etti..