Ermeni Soyk›r›m› tasar›s›, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nden geçince, Erdo€an (diplomatik protesto amac›yla) Washington büyükelçimiz Nabi fiensoy’u geri ça€›rd›..