Hırsızlık, soygun, kapkaç artık haberden bile sayılmaz hale geldi. Koca koca yardım kurumları bile soyguna katılınca adeta vur-kaç felsefesi aklandı. Artık hırsızı gözetleyen Mobese kameraları bile çalınıyor hatta emniyet müdürlüğü bile soyuluyor memlekette.. Ne yakalama ile azalıyor ne de kodese sokmakla bitiyor.. Sayın Maliye Bakanı, Verin şunların kişi başı 10 bin dolara çıktığını ilan ettiğiniz milli gelirden paylarını da kurtulalım!..