sınıfsız bir dünya istemekten geçtik gayri.. sınavsız bir dünyaya fitiz..