“Çuval olayı ile bir başlangıç sinyalini çakan Amerika, Teskere’nin intikamını almaya devam mı ediyor?” Bu sorunun cevabı hiç şüphesiz “evet” tir. Amerika’nın bu intikam anlayışı, Komer olayından, Motorola intikamına kadar hem siyasi hem ticari alanda test edilmiş bir özelliktir. şimdi bu testin askeri alanda olanını yaşıyoruz dersek yanlış olmaz. Hesabı buna göre kurmak gerekir…