Her iktidar, saltanatının bir aşamasında, bir “Derin devleti yüzeye çıkartma operasyonuna” girişir.. Ama olay sonuçta ya birkaç gariban memurun görev yerlerinin değiştirilmesi ya da “elde var sıfır” ile sonuçlanır. Ya bu derin devlet işi “siyasal hayalgücünün yarattığı bir öcü ya da kimsenin eli kimseden iyi değil… Her iki alternatif de birbirnden beter… VATAN 07.02.2007