Bir ülkede, yargı bağımsız olmaz ise herkes bağımlı olur..
Yargı bağımsız olmaz ise yöneten padişah olur.
Yöneten, kendisi istemese bile padişah olur!. Çünkü o tren oraya gider!
Sonra hikaye bu ya, bir gün padişah’ın yolu sizin mahalleye düşer.