De ki, onlar haset edip, gıybet edip senin altındaki alalade, zırhı bile olmayan 300 bin yuroluk mercedesi iade ettirip seni bir müveddi, bir iadekar durumuna sokabilirler.. Sena azap verip, ağlatıp inletebilirler. Andolsun ki, biz bunu gördük ve sana müjdeledik. Eeey münafıklar!.. Aha da hasetleriniz teveffür etsin, meş’um, bedbin, şuurlarınız kıskançlıktan tavana vursun! Sizin inadınıza,   ona kendi envanterimizden yepis yeni bir  zırhlı bir mercedes tevdi ettik.  Çatlayın!..