Binali milletvekili,
Binali Bakan,
Binali Başbakan,
Binali İzmir Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı
Binali Meclis Başkanı
Binali İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
Her işe Binali, Her işe Binali..
Bir ademoğlu bu kadar mı kullanışlı olur hey hat!