OLMUYOR ANLA ARTIK
Yaşı kemale erdi dağdaki ‘rütbeli’ zevatın çoktan,
Yürü desen zor yürür, oyna desen oynamaz.
Bir kıçında matara, bir kıçında ilaç torbası,
Kırk yıl oldu kaynatırım kaynamaz..