Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

Tamam mı Devam mı?

Diyorlar ki, ” ‘Tamam’ hashtag’ini, ‘Sıkıldık’ hashtag’ini sosyal medya üzerinden, dış mihraklar, hükümeti devirmek için örgütlediler”...