Bey diye bahsetme benden, buz gibi soğurum senden..