Götürenlerin yönü hep Türkiye’den dışarıya doğru olurdu. Gelişen, değişen, globalleşip güzelleşen yeni ekonomik trend bu alanda...