Yazılar

1_1177_12062006_1

Sevgili ombdusmanımız, baş müzakerecimiz, bir kayboldu pir kayboldu.. Sesini duyana aşkolsun!