Yazılar

1_5214_24112008_1

Sorun; yapılandan ziyade ‘kimin yaptığı’ noktasına taşınmışsa yapacak fazla birşey kalmaz.. Atatürk Cumhuriyeti kurarken yanına aldığı Türk kadınının tamamı başörtülüydü. Seksen yılda oran yarıya indi. Atatürk’ün partisi, kalanları "Bezirganlara" bırakmayıp yanına almayı sürdürürse kuşkusuz seksen yıl sonra bu oran da yarıya inecek. Sap ile samanı birbirine karıştırmamak lazım..