Yazılar

1_7866_08042009_1

Devlet Bakanı Mehmet şimşek’e göre "hane halkının" durumu iyiymiş!.. Hangi istatistik kaidelere riayeten bu hesabı yapmışlar bilemeyiz.. Ama bunu gidip reisi işinden olmuş bir hane halkına sorarak söylemedigine de hiç kuşku yok.. Ha, gereken tedbirler zamanında alınamadığı için şubat gerilemesi yüzde 27’ye ulaşmış sanayici baz alındıysa elhak doğrudur!