Yazılar

1_7877_12022010_1

Bu bakış bir yüzyıl önce tartışıldı ve bitti.. Siyasetçi, sanatçı konuşur, gazeteci yazar, medya gösterir!. Siyasetçi, sanatçı , bilimadamı, yönetici toplumun rol modelleridir. Rol modelleri bu bilinç ile davranır.. Elbette yazılmayacak, gösterilmeyecek şeyler vardır. Ama rol modellerinin ettiği laflar, yaptığı gaflar bu sınıfa girmez. Halk nasıl bir rol modelini baştacı ettiğini görmek durumundadır. Cumhurbaşkanı Gül’ün Siyasetler üstü konumundan ötürü kendisinden talep edilen "Gerginlik çözümüne katkısını", "Kavgaları medya göstermesin!" mealindeki sözleri ile ortaya koyuşunu, bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Necefli Maşrapa her tv’ye lazım!..