Yazılar

Orijinal ayarlara dönmek zorunluluğu

29.10.2009 – VATAN:
Bundan neredeyse 1800 yıl önce söylemiş Sasani hükümdarı Hüsrev..
“Bir devlet iki türlü yönetilir. Ya bilimle, ya zulümle!”
Evet!. Zulümle yönetilen bir devlet de zengin olabilir. Okullara, hastanelere, yollara, uçaklara sahip olabilir.. Ama insanları, kazara ‘Zulmeden’e çarpılmaktan korkarak evinin önünde bile oturamaz. Çarpılırsa da hakkını arayamaz..
HAKKINI ARAYAMAZ!
Bilimle yönetilmenin asıl tercih nedeni budur.