Secim molasi bitti!. Kaldigimiz yerden yerden devam..