Hadi Bakalım, İsviçre ineğini zaptedebilecek miyiz!