1_1681_20102007_1

Vatandafl›n neden yap›ld›€›n› tam anlayamad›€›, yapanlar›n da sonuçlar›n›n ne olaca€›n› tam kestiremedi€i referandum bu gün yap›l›yor. Rastgele!.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir