1_4072_12102007_1

Referanduma hay›r diyen tek parti CHP… Onun da derdi yine bafl›ndan aflk›n. Her kurultay öncesi yaflanan klasik hercümerç yine ayn›yla sahnede.. Tavflanlar, ihanetler, abiler ve a€›r abiler.. Girifl, geliflme ayn›.. Bu sefer sonuç bölümü farkl› dü€ümlenir mi? Görece€›z..

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir