Adam asma nasıl bir nezaketle eşleşebilir ki?.. Canlıya, onun hayat hakkını elinden almaktan daha büyük bir kabalık yaılabilir mi? “Nezaket” ve “idam” gibi skalanın iki ucunda bulunan kelimeleri eylem olarak yan yana kullanmak nasıl dangalakça bir felsefeye sahip olmayı gerektirir. Hiç olmazsa “İdamı kurallarına göre yapın!” demek varken.. Suçlu kim olursa olsun ölümüyle dalga geçmek, kendi insanlığını asmak değil midir?..