Gökten altın yağsa ilk düşen başımızı yarar, ikinciyi zaten göremeyiz…