Yazılar

1_185_25122008_1

Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin görev sınırları, tartışmaya yer bırakmayacak netlikte, bizim aklımızın ermeyeceği teknik konulardır. Öyleyse, Başbakan’ın, Danıştay hakkında bu "manasız" beyanatı vermesine sebep olan nedir? Çok aramaya gerek yok! Sebep Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın verdiği maduriyet resmidir. Bu resmi de ancak işini siyasetle karıştırmak verdirir insana!