Yazılar

1_3642_06082009_1

Putin ve Erdo€an’›n enerji zirvesi..