Yazılar

1_4226_04092009_1

Bu son model taht-ı revan kim için icad edilmis ola acep?..