Yazılar

1_5563_25032009_1

Galatasaray’›n Brezilyal› oyuncusu Lincoln, Bülent hocay› sevemedi. 10 valizle memleketine döndü..