Yazılar

Eloğlu Mars’a biz terse..

21.07.2009-VATAN

“Eloglu aya, biz yaya” diye dilimize pelesenk olmuştu.. Eloğlu aya gideli 40 y›ıl olmuş;.. Bizde kı›rk santim ilerleme yok!.. Alemin uydusuyla yüzelli kontöre her yöne limitsiz meşk ediyoruz. Kı›rk sene ne açı›m›zı› doyurabilmişiz, ne k›ıçı›m›z›ı örtebilmişiz. Nasa’ya aç›ık mektup!.. Mars’a yerleşeceksiniz ya, test için bizi de götürün. zorlu koşullara bizim vatandaşm›zdan dayan›ıklı› tür kalmadı› alemde..