Yazılar

1_7987_01082008_1

Bakal›m, Recep’in kaç tavugu olacak?…