Yazılar

1_9078_16042008_1

AKP’den ihraç edilen Turhan Çömez, Maliye Bakanı Unakıtan’ın oğlu hakkında rüşvet iddiasında bulundu…