Yazılar

100 Kişilik Köy

Dünya 100 kisilik köy olsaydı… 6 kişi bütün servetin %59’una sahip olacaktı, 20 kişi iyi evlerde yaşayacaktı, bir kişinin bilgisayarı olacak, bir kişi ölmek, bir kişi de doğmak üzere olacaktı… Köyden sadece 1 kişi üneversite mezunu olacak, köyde 11 adet homoseksüel bulunacaktı…